Bacula, el dràcula dels backups :-[

bacula logo

Primer de tot, no podia deixar d’incloure aquesta frase (“eslógan” oficial de bacula):

It comes by night and sucks the vital essence from your computers.

Després d’aquest incís, anem a veure com fer còpies de seguretat dels nostres sistemes amb aquest software de backups tant complet (feu un cop d’ull a la gran quantitat de documentació i els dispositius soportats).

Bacula té una estructura modular, en poques paraules hi ha tres daemons:

 • Storage Daemon: S’encarrega de gestionar les particularitats del(s) dispositi(s) físics
 • File Daemon: Té accés als conjunts de fitxers dels quals hem de fer els backups
 • Director: Gestiona tots els recursos de forma centralitzada: Amb quina periodicitat s’han de fer backups, sobre quins dispositius, etc…

Per els impacients, hi ha un petit tutorial que explica molt ràpidament com muntar bacula. Com que la documentació de bacula és força bona i molt extensa, comentaré una mica com m’ho he muntat jo…

Mentre aneu definint les polítiques del vostre sistema de backups, veureu que els fitxers de configuració es fan força llargs/repetitius, per tant us recomano que feu servir intensivament els “includes” que ofereix bacula per separar les features, més endavant ho comento.

# ls /etc/bacula/
bacula-dir.conf bacula-fd.conf bacula-sd.conf bconsole.conf

Mirem primer el bacula-dir.conf per parts:

Director {              # define myself
 Name = nopcode-dir
 DIRport = 9101        # where we listen for UA connections
 QueryFile = "/usr/libexec/bacula/query.sql"
 WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
 PidDirectory = "/var/run"
 Maximum Concurrent Jobs = 1
 Password = "<un hash ben llarg>"     # Console password
 Messages = Daemon
}
@/etc/bacula/conf/jobs.conf
@/etc/bacula/conf/filesets.conf
@/etc/bacula/conf/schedules.conf
@/etc/bacula/conf/clients.conf
@/etc/bacula/conf/storage.conf
(...)
@/etc/bacula/conf/pools.conf

Aquí podeu veure que bacula usa un port registrat per l’IANA, que usa CRAM-MD5 per autenticar entre components (també podeu usar TLS) i per últim els includes que he comentat abans començant per “@”. Per fer-vos una idea general de com estan interrelacionats aquests fitxers de configuració i les funcionalitats de bacula, us comento una mica la funció de cada fitxer.

bacula-dir.conf i @’s

Un job és una tasca (backup, verificació o restore) que s’executa sobre un conjunt de fitxers fileset (/home, p.ex) amb una periodicitat definida per un schedule (cada setmana incremental i a principis de mes full, p.ex) sobre un dispositiu d’emmagatzemament storage (partició, cinta …).

Al fitxer jobs.conf defineixo una plantilla que ens servirà per definir jobs similars i no estar repetint la mateixa informació per cadascun d’ells, podent redefinir els paràmetres per cada job concret:

# jobs.conf

JobDefs {
 Name = "DefaultJobTemplate"
 Type = Backup
 Level = Incremental
 Client = nopcode-fd
 FileSet = "sistema-fset"
 Schedule = "WeeklyCycle"
 Storage = File
 Messages = Standard
 Pool = Default
 Write Bootstrap = "/backup/bacula/nopcode.bsr"
 Priority = 10
}

# sistema
# Aquí podriem redefinir variables del DefaultJobTemplate

Job {
 Name = "sistema-job"
 JobDefs = "DefaultJobTemplate"
 Pool = "sistema"
}

El fileset són els fitxers que volem incloure/excloure en el nostre backup amb opcions addicionals de compressió i/o de generació de hashos MD5 o SHA1 (realment molt útil per fer auditories de seguretat automatitzades a la tripwire):

# filesets.conf

FileSet {
 Name = "sistema-fset"
 Include {
  Options {
   signature = MD5
   compression = GZIP
  }
  File = </etc/bacula/conf/filesets/sistema-incl
 }

 Exclude {
  File = </etc/bacula/conf/filesets/sistema-excl
 }

Fixeu-vos en el modificador “<” darrere del paràmetre File. Indica que la llista de paths per fer backup està en aquest fitxer (una ruta per línea). Un altre modificador interessant és “<”, que permet indicar a bacula que la llista de paths està en el client. Això ens permet que un usuari defineixi les rutes de les quals vol fer backup sense intervenció de l’administrador. Aquesta feature pot ser un inconvenient si l’usuari decideix fer backup de tota la seva col·lecció d’mp3′s… si es dóna el cas, aneu preparant cintes/hdd’s addicionals :-/.

L’schedule especifica quan executem els jobs amb una sintaxi força intuïtiva/stándar:

# schedules.conf

Schedule {
Name = “WeeklyCycle”
Run = Full 1st sun at 1:05
Run = Differential 2nd-5th sun at 1:05
Run = Incremental mon-sat at 1:05
}

Les pools són simplement conjunts de volums. Habitualment els volums d’una pool són d’un mateix “tipus”: sistema, mail, web … Però també podem definir altres estratègies de backup com per exemple fer una pool per dia (tot el backup d’un dia estarà en una pool). A la documentació de bacula hi ha una comparativa entre polítiques. Una pool d’exemple podria ser:

#pools.conf

Pool {
 Name = mail
 Pool Type = Backup
 Recycle = yes
 AutoPrune = yes
 Volume Retention = 90 days  # ~3 months
 Accept Any Volume = yes
 Label Format = "mail-"
 Maximum Volume Bytes = 100m
}

Aquesta especificació generarà al disc USB extern que tinc com a unitat de backups, fitxers (volums) de l’estil mail-0001 de 100MB cada un. Si no s’especifica el paràmetre “Maximum Volume Bytes” generarà fitxers tant grans com el backup que realitzem (comprimit si és el cas).

bacula-sd.conf

L’única secció on heu de tenir especial atenció és la de Device, que defineix com és el vostre dispositiu de backups (en el meu cas un disc dur extern USB de 250GB):

Device {
 Name = USB_HDD
 Media Type = File
 Archive Device = /backup/volumes
 Label Media = yes          # lets Bacula label unlabeled media
 Random Access = Yes
 AlwaysOpen = no
 Automatic Mount = yes
 Removable Media = no
}

Compte amb el paràmetre “Automatic Mount”, si no el poseu a “yes”, preguntarà cada vegada que munteu un nou volum (us enviarà un mail), haureu de loguejar a la bconsole (bacula console) i dir-li mount… poc automatitzat/pràctic, no creieu ?

bacula-fd.conf

Aquest fitxer el podeu conservar tal com ve de série, modificant el camp Password si cal. És el que instal·lareu als vostres clients i que es comunicarà amb el director.

Director {
 Name = nopcode-dir
 Password = "< hash llarg >"
}

FileDaemon {             # this is me
 Name = nopcode-fd
 FDport = 9102         # where we listen for the director
 WorkingDirectory = /var/lib/bacula
 Pid Directory = /var/run
 Maximum Concurrent Jobs = 20
}

S’accepten crítiques/preguntes/idees ! ;)